BR18 med klimakrav

Fra januar 2023 er indført klimakrav i bygningsreglementet for at nedsætte CO2-udledningen fra byggeri.

På under 15 minutter får du i denne video skitseret klimakravene, samt hvad de betyder for dig, der er håndværker eller entreprenør. 

Få indsigt i: 


  • Klimakrav i BR18 pr. 1. januar 2023 
  • LCA - livscyklusvurdering
  • Er klimakravene (for) ambitiøse?
  • De faser i LCA, som skal indgå i klimaberegningen
  • Svar på ofte stillede spørgsmål fra håndværkere og entreprenører om klimakravene 
  • Sådan gøres dit administrations- og dokumentationsarbejde hurtigere og lettere med XL-PRO  

 

I BR18 er der en tabel (tabel 7 i bilag 2), der med generiske data viser klimapåvirkningen fra byggeprodukter. Klimapåvirkningen er målt i kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år og er dækkende for hele produktets levetid, inklusive udvinding af råstoffer, produktion, udskiftning, forbehandling af affald og bortskaffelse samt potentialet for genbrug og genanvendelse.