DGNB-kriterie ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding, natursten 


På under 10 minutter får du indblik i valg af natursten, der bærer dokumentation for, at stenene er indvundet under ordnede forhold for menneskere, der arbejder i produktionsprocessen. Egenskaber, der giver point i DGNB-certificeringen. Videoens indhold:  


 • ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding
 • Natursten fra EØS og EFTA
 • Natursten fra tredjelande
 • Din sikkerhed for ansvarsbevidst indvinding af natursten

DGNB-kriterie ENV1.3 Ansvarbevidst ressourceindvinding, træ  


På blot 10 minutter får du indblik i valg af træ og træbaserede konstruktionsplader, der har dokumenteret oprindelse fra bæredygtig skovdrift og som er pointgivende i DGNB-byggerier. Videoens indhold:  


 • DGNB-kriterie ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding 
 • Træ fra bæredygtig skovdrift 
 • FSC® / PEFC certificeringer 
 • Dokumentation af træ i DGNB 
 • Typer og mængder af træ 
 • Bilag 
 • FSC® / PEFC handelsdokumenter 
 • XL-BYG CF Gruppens anbefalinger

DGNB-kriterie ENV1.2 Miljøfarlige stoffer 


På under 15 minutter får du indblik i valg af produkter, der har et lavt indhold af kemi og som er mere miljøvenligt produceret. Egenskaber, der giver point i DGNB-certificeringen. Videoens indhold:  


 • DGNB-kriterie ENV1.2 Miljøfarlige stoffer
 • DGNB-auditorens rolle
 • Kvalitetstrin i DGNB-kriterie ENV1.2
 • Indeklimacertificeret produkter
 • Miljøcertificeret produkter
 • XL-BYGs ”Certificeret Produkt” markering
 • Dokumentation
 • XL-BYG CF Gruppens anbefalinger

Skitsering af DGNB byggerier


På blot 10 minutter får du indblik i hvad DGNB byggeri er og indebærer. Få indsigt i: 


 • Bæredygtighedsbegrebet
 • DGNB opbygningen
 • DGNB certificeringsniveauer
 • Byggerier, der kan DGNB certificeres
 • XL-BYG CF Gruppens anbefalinger til dine DGNB entrepriser

Skal du bygge DGNB?

DGNB står for Deutche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, som er en tysk bæredygtighedscertificering, der bygger på FNs og Brundtlandsrapportens definition af bæredygtighed. I 2012 lanceredes en dansk version af DGNB, der er tilpasset dansk lovgivning og bygningsreglement. 


Både enkeltstående byggerier og hele byområder kan DGNB-certificeres. Systemet evaluerer et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Ud fra et pointsystem kan byggeriet eller byområdet opnå en DGNB sølv-, guld- eller platin-certificering. Herudover kan en bygning, der gør noget særligt for sundhed og miljø modtage en Hjerte-udmærkelse. Og en bygning, der repræsenterer en særlig arkitektonisk kvalitet, anerkendes med en Diamant-udmærkelse.  


XL-BYG CF Gruppen er medlem af Rådet for Bæredygtigt Byggeri, der varetager DGNB-cerificeringerne i Danmark. Som samarbejdspartner i DGNB-byggeriet bidrager XL-BYG CF Gruppen til pointgivningen indenfor følgende delkriterier: 


Teknisk kvalitet

TEC1.1 Brandsikring og sikkerhed    

TEC1.3 Klimaskærment kvalitet 

TEC1.5 Design for vedligehold og rengøringsvenlighed 

TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse

TEC1.8 Dokumentation med miljøvaredeklarationer (EPD) 

Social kvalitet

SOC1.1 Termisk komfort   

SOC1.2 Indendørs luftkvalitet

SOC1.3 Akustisk indeklima

SOC1.4 Visuel komfort

SOC1.6 Kvalitet af udearealer

SOC2.1 Universelt design

 

Økonomisk kvalitet

ECO1.1 Totaløkonomi  

ECO2.2 Robusthed 

Proces kvalitet

PRO1.1 Kvalitet i forberedelsen af projektet    

PRO1.5 Vejledning om vedligehold og brug af bygningen  

PRO2.1 Byggeplads/byggeproces  

PRO.2.2 Dokumentation af kvalitet i udførelsen 

Miljømæssig kvalitet

ENV1.1 Livscyklusvurdering 

ENV1.2 Miljøfarlige stoffer

ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding

ENV.2.2 Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning