Vores arbejde med FNs Verdensmål 

Vi bakker naturligvis op om alle 17 Verdensmål, men vi har valgt at fokusere vores tiltag på de fire af målene, hvor vi kan gøre størst forskel:

Ansvarligt forbrug og produktion handler for os om at mindske vores spild, blive bedre til at genbruge og forholde os til nye måder at gøre tingene på, så vi minimerer ressource- og tidsforbrug; både i vores egen virksomhed, men også som en daglig hjælp til vores kunder for at skabe en både miljømæssig, social og økonomisk gevinst.  

XL-BYG CF Gruppen er - og vil altid være - en rummelig arbejdsplads med kultur for åbenhed. Også når det gælder sundhed og sygdom. Ud fra overbevisningen om, at en god tone, samspil og trivsel er afgørende for at have succes, har vi stor fokus på både fysisk og mental sundhed og trivsel på vores arbejdsplads og vi sætter alt ind på at tilbyde et godt, sundt og tilfredsstillende arbejdsmiljø for alle - hver dag.

 


Klimaindsats handler for os om at reducere forbruget af fossile brændstoffer i størst muligt omfang. Det er også et spørgsmål om at være opmærksom på, hvad der opstår og udvikler sig af muligheder for fremmelse af mere bæredygtigt byggeri, der har en både klimamæssig, social og økonomisk gevinst.

 

 

For os handler livet på land om en bæredygtig tilgang til skovdrift og om at forbedre biodiversiteten til gavn for plantelivet, dyrelivet, mennesker og kloden generelt således, at der er tilstrækkelige ressourcer til vores efterkommere og de kommende generationer.

 

Tak for din opmærksomhed

... den sætter vi pris på


Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med FNs Verdensmål og CSR miljø- og samfundsansvar, vil vores bæredygtighed- og kommunikationschef Pernille Olsen meget gerne høre fra dig.


Kontakt Pernille på telefon +45 2510 8053 og mail pol@cfp.dk