Genbrug dit interim træ fra byggepladsen – godt for klimaet og din pengepung! 


genbrugstræ


Genbrug af træ er en bæredygtig praksis, som XL-BYG CF Gruppen understøtter. I samarbejde med Solum A/S tilbyder vi at afhente træ fra interim konstruktioner på byggepladser. Træet får fornyet liv i produktionen af gangbroer, interim døre og interim trapper, der tilvejebringes gennem samarbejde med en produktionsskole.  


Vi opfordrer jer, vores kunder, til at deltage i genbrugsindsatsen og tænke bæredygtighed i jeres byggeprojekter. Det er en hurtig, nem og billigere måde at håndtere træaffaldet på, i stedet for at få en affaldsindsamler til at hente det. Og ved at genbruge træet reducerer vi sammen vores klimapåvirkning og sikrer, at ressourcerne udnyttes optimalt.

Deltag i genbrugsindsatsen og tænk bæredygtighed ind i dine byggeprojekter

Det er nemt!:

 

 1. For at få leveret bure til byggepladsen, kontakter I jeres fast kontaktperson i én af vores 8 afdelinger.
 2. Det ønskede antal bure leveres til byggepladsen indenfor 3 arbejdsdage.
 3. Når buret er fyldt med interim træ kontakter I jeres faste kontaktperson i én af vores 8 afdelinger.
 4. Burene afhentes, træet vejes og der udarbejdes en vejeseddel og en CO2-rapport

 

Egnet teknisk hjælpemiddel skal være til rådighed på afhentningsstedet – f.eks. gaffeltruck, teleskoplæsser.

 

    5.Efter få dage fremsender vi en faktura med vejesedlen samt en rapport på CO2-besparelsen for det afhentede træ.

Hvordan foregår det?


Hvilket træ kan indgå?

+    Brædder, lægter, reglar, spærtræ og stolper min. 120 cm. Ubehandlet eller trykimprægneret i længder a min. 120 cm.

+    Træbaserede plader (OSB, finerplader, spånplader, træfiberplader, MDF-plader) i størrelser a minimum 1,2 m2.

+    Søm og skruer i træet accepteres i mindre omfang

+    Knaster og knasthuller op til 19 mm accepteres

 

Hvilket træ kan ikke indgå?

-     Lægter, reglar, spærtræ og stolper med knaster eller knasthuller over 19 mm.

-     Træ, der er behandlet med lak, maling eller anden kemisk overfladebehandling

-     Gennemvådt træ og plader, samt fugtige spånplader

-     Paller og andet affald

 

Hvor meget træ kan der være i et bur? 

Målet på burene er 135 x 80 x 81 cm. (L x D x H).

Der kan typisk være 300-700 kg. træ pr. bur, afhængig af træets densitet, længder og hvordan træet stables.

Genbrugstræ

Hvordan bidrager genbrug af træ til sundere miljø og klima?


Træ indlejrer CO2 under sin vækst. CO2`en er indlejret i træet lige indtil den dag træet formulder eller bliver afbrændt. Så det gælder om at recirkulere træet og genbruge det så længe, som muligt. Og det gøres ved at sortere træet fra interim konstruktioner og få det genbrugt til fx gangbroer, interim trapper og interim døre.

 

Herudover sparer denne gode gerning på forbruget af jordens naturlige ressourcer. Hver gang vi genbruger 1 m3 træ, sparer vi naturen for hugst af tilsvarende mængde jomfrueligt træ fra skovområder.    

 

Ved at tilslutte dig vores cirkulært-træ service modtager du en rapport på, hvor meget CO2, du sparer klimaet for. Rapporten bruges blandt andet til dokumentation i certificeret bæredygtige byggerier. 

 

Hvad koster det?

Burene stilles gratis til rådighed mens de fyldes. Prisen for afhentning af et fyldt bur er kr. 349,- pr. bur excl. moms. Inkluderet i prisen modtager du en vejeseddel, samt en CO2-rapport.

 

Hvordan bidrager det til en bedre økonomi?

Kr. 349,- for afhentning af et bur med op til 700 kg. træ, er en konkurrencedygtig pris. Inkluderet i prisen modtager du en vejeseddel og dokumentation for hvor meget CO2, der er indlejret i det afhentede træ. 

 

cirkulært træ
DGNB

Point til dit DGNB-byggeri 

I DGNB-entrepriser er indsamling af træ til genbrug - cirkulært træ - pointgivende til hele fire DGNB kriterier:

Verdensmål 4
 • Giver flere forudsætninger for beskæftigelse og gode jobs
 • Uddannelse og viden til fremme af bæredygtig vejledning

PRO1.4 Bæredygtighed i entrepriseudbud

Bidrager til FN Verdensmål:


Verdensmål 8
Verdensmål 12
 • Hjælper flere unge i arbejde, uddannelse og træning
 • Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer
 • Reduktion af affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug

ENV1.3 Ansvarsbevidst ressourceindvinding

Bidrager til FN Verdensmål:

Verdensmål 8
Verdensmål 12
 • Forbedring af global ressourceeffektivitet og afkobling af økonomisk vækst
 • Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer

 • Reduktion af affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug

 • Opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt og til bæredygtighedsrapportering

PRO2.1 Byggeplads/byggeproces

Bidrager til FN Verdensmål:

Verdensmål 12
 • Reduktion af affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genindvinding og genbrug

TEC1.6 Nedtagning og genanvendelse 

Bidrager til FN Verdensmål:

Verdensmål 8
Verdensmål 12
 • Forrbedring af global ressourceeffektivitet og afkobling af økonomisk vækst og miljøbelastning

 • Bæredygtig forvaltning og effektiv udnyttelse af naturressourcer

 • Forebyggelse og reducering af affald

Hvorfra henter I interim træ?

Du kan bestille indsamling af træ fra interim konstruktioner på Sjælland, Lolland og Falster